LCT-BIS Sp. z o.o.

ul. Kręta 5

65-770 Zielona Góra

NIP 9731018309

REGON 0000523298

email: sekretariat@lct-bis.pl

Spółka wpisana w do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych w MSWiA pod numerem RD-50/2020

Licencje detektywów pracujących w LCT-BIS sp. z o.o. upoważniające do wykonywania czynności,
o których mowa w art. 2 ust. 1, art. 8 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 6 lipca 2001r. o usługach detektywistycznych (Dz.U. z 2002r. Nr 12, poz. 110, z późn. zm.): 0007484 oraz 0007486

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie, wynikające z rozporządzenia ministra finansów z dnia 19  grudnia 2003 roku, w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa.